Jak si poradit se rzí hrušní

Řez hrušní představuje pro pěstitele oblíbeného ovoce stále větší nebezpečí. I když obvykle nemá vliv na kvalitu plodů, problémem je úbytek listové plochy a následné oslabení stromů. U starších jedinců může mít její výskyt fatální následky.

Řez je hubová choroba, jejímž původcem je Gymnosporangium sabinae. Ke svému životu potřebujete dva hostitele – hrušeň (Pyrus communis) a druhým hostitelem je jalovec čínský (Juniperus chinensis) nebo jalovec klášterský (Juniperus sabina L.) a jeho variety.
JAK SE ŠÍŘÍ?
V dubnu až květnu vyrůstají na kůře jalovců z těles rosolovité oranžovožluté útvary. Z těchto ložisek se uvolňují teliospory, které se za pomoci větru dostávají na hrušně. První příznaky rzi hrušní můžeme pozorovat na listech u hrušní v průběhu května a června. Nejprve se na nich objeví oválné skvrny žluto-oranžové barvy o velikosti 1–2 cm. Druhá polovina léta odkryje na spodní straně listových čepelí 3 až 5 mm výrůstky, které se nazývají aecia. Ta jsou místem vzniku spor, které se stěhují zpět na jalovce. Napadené části jalovce jsou mírně vřetenovitě zduřelé. Dochází k omezení růstu, žloutnutí a opadu jehličí, výjimečně ik odumírání větévek a větví.

Čím blíže sobě jsou hrušeň a jalovec, tím pravděpodobnější je přenos nákazy. Za rizikovou je považována vzdálenost menší než 150 až 200 metrů. Ovšem zaznamenány byly i přenosy spor na vzdálenost 1000 metrů.
Takové počasí zde hraje významnou roli. K infekci dochází nejčastěji za teplého deštivého počasí při teplotách ovzduší kolem 18 °C a v době květení hrušní. Pro šíření spor postačují teploty kolem 12 °C.
Hlavní příčinou nárůstu výskytu rzi hrušní v našich končinách je vzrůstající obliba výsadby jalovců nejen v soukromých zahradách, ale i na veřejných prostranstvích nebo v zahrádkářských koloniích.

A cozy green patio

DOPORUČOVANÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ
Vzájemná izolace hostitelů, minimální odstup 200 metrů, ideálně 500m.
Sledování výskytu tělí v jarních měsících na jalovci a včasné odstranění napadnutých větví. Při extrémním rozšíření nekompromisně odstranit celé keře.
Zamezit šíření infekce překrytím jalovců pomocí bílé netkané textilie v dubnu až květnu.
Chemická ochrana hrušní fungicidním postřikem (Baycor, Horizon, Score apod.) v období před začátkem květení. Při vlhkém počasí postřik po týdnu zopakovat. Další postřik po odkvětu.
Současně provádět i postřik jalovce, a to alespoň 3x s měsíčním odstupem. První postřik začátkem dubna.
Na jeseň nenechávat ležet listí, ale spálit je stejně jako odstraněné napadené větve jalovce.
Výběr odolnějších odrůd a kultivarů hrušní. Obecně odolnější jsou ranější odrůdy.
Pěstování odolnějších kultivarů hostitelských druhů a kříženců – jalovec obecný (Juniperus communis), jalovec šupinatý (Juniperus squamata) či jalovec poléhavý (Juniperus horizontalis).

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram